Header image

Валідація даних

Для валідації супутникових продуктів були отримані супутникові дані та побудовані карти розвитку вегетаційного індексу. Супутникові спостереження показали нерівномірність стану посівів озимої пшениці (рис. 1).

 

Рис. 1. Стан посівів на полях дослідного господарства Митниця. Червоним кольором позначено більшу біомасу, жовтим та зеленим — меншу. Синім позначено відсутність біомаси

Водночас були проведені наземні вимірювання стану сільськогосподарських культур (висоти та густоти посівів озимої пшениці), синхронізовані в часі та просторі з супутниковими спостереженнями (рис. 2а). Були побудовані регресійні моделі залежності вегетаційних індексів та стану рослинності, які показали високий рівень кореляції цих спостережень (рис. 2б).

 

Рис. 2 а) супутникові спостереження біомаси та наземні вимірювання висоти (поле №7, озима пшениця) та б) емпірична залежність висоти пшениці та індексу біомаси

Для комплексного аналізу ситуації на досліджуваних полях та визначення чинників нерівномірності стану посівів було проведено агрохімічний аналіз ґрунтів на полі № 6. Результати показали наявність залежності між вмістом гумусу та станом розвитку рослинності (рис. 3).

Рис. 3 Супутникові спостереження біомаси та наземні вимірювання вмісту гумусу (поле №6, озима пшениця). Номери точок вимірювання позначено синім кольором, вміст гумусу (%) — чорним