Header image

Кероване землеробство та оптимізація витрат

За допомогою сервісу можна отримати дані індексу біомаси, що в свою чергу дозволяє поділити господарство на окремі зони (management zones) і провести агротехнічні заходи у кожній зоні окремо, а саме:

  • - визначити норми добрив та підживлення
  • - кількість необхідних пестицидів
  • - необхідність зрошення полів або меліорації ґрунтів
  • - визначити умови вегетації культур

Поле озимої пшениці

Розглянемо неоднорідне поле, та, користуючись даними сервісу, виділимо ділянки з більшим та меншим значенням індексу біомаси (ділянки 1 та 2 відповідно). Таким чином можна зробити висновок, що додаткові роботи по внесенню добрив потрібно проводити на другій ділянці, а не на всій території поля.